Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Boonstra Bedden
1.1 Boonstra bedden gevestigd te Sondel KvK 66699185 wordt in deze overeenkomst aangeduid als verkoper en/of Boonstra Bedden. 1.2 De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper en/of klant/consument.1.3 Partijen zijn in deze algemene voorwaarden koper en verkoper samen. 1.4 Met overeenkomst en/of aankoop wordt bedoeld de verkoopovereenkomst tussen partijen.

2. Garantie bepalingen Boonstra Bedden

2.1 Garantie bepaling(en), op al onze nieuwe artikelen is fabrieksgarantie van toepassing. Deze termijn is standaard 12 maanden, tenzij op het aankoopbewijs anders aangegeven. Dus bij artikelen waar deze termijn langer en/of korter is, staat dit op het aankoopbewijs.

2.2 Onder fabrieksgarantie wordt verstaan: artikelen die bij zorgvuldig en correct gebruik binnen de gestelde fabrieksgarantietermijn mankementen vertonen. Artikelen die beschadigt zijn en/of waterschade / vlekken vertonen vallen hier niet onder evenals bedden en matrassen die gebruikt zijn door personen die zwaarder zijn dan de maximaal aangegeven lichaamsgewichtsbelasting.

2.2.1 Indien koper een matras koopt bij Boonstra bedden en deze gebruikt op een niet ventilerende en/of verende bedbodem vervalt de fabrieksgarantie van het matras. Onder correct gebruik mag namelijk ook van koper worden verwacht dat deze zorg draagt voor een goed verende en ventilerende bedbodem.
2.2.2  Van koper wordt verwacht dat deze de matrassen minstens eens in de twee weken omkeert en gebruik maakt van molton(s) en/of een toplaag om vocht-intrekking te voorkomen.

3 Herroepingsrecht

3.1 Bij aankopen in het magazijn van Boonstra Bedden is de wet koop op afstand niet van toepassing. Wettelijk gezien is de aankoop in een fysieke winkel (dus ook het magazijn van Boonstra Bedden) Koop is koop. Als een product ondeugdelijk is dan valt het onder de garantiebepalingen zoals te lezen in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

3.2 Boonstra Bedden stelt zich flexibel op en kan in overleg met de consument aanvullende afspraken maken over het uitproberen van een specifiek product. Deze afspraken zullen in dat geval schriftelijk overeengekomen worden. Onder schriftelijk kan dus ook een digitale communicatiemethode verstaan worden, zoals WhatsApp, Marktplaats chat, sms of aankoopfactuur met aantekening of e-mail.

3.3 Herroepingsrecht bij koop op afstand. Volgens de wet heeft de koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Uitgezonderd hierbij zijn speciaal voor de klant samengestelde en/of op maat gemaakte producten. Deze uitzondering is van toepassing op al onze bedden boxsprings en (topdek)matrassen waarvan de levertijd langer is dan 3 werkdagen.

Boonstra bedden adviseert de klant dan ook om een bezoek te brengen aan het magazijn zodat deze de producten kan zien en voelen. De klant kan hier op eigen verantwoordelijkheid vanaf zien.

De kleur van de samengestelde artikelen kunnen in werkelijkheid afwijken van de kleuren op het beeldscherm. Indien de klant een kleurenstaal wil zien dan wordt deze opgestuurd. Omdat er ook afwijkingen in de diverse kleurbaden kunnen zitten mag de afwijking van die kleurstalen ten opzichte van het geleverde product maximaal 5% zijn.

De exacte afmetingen van onze matrassen is altijd circa. Deze worden namelijk met de hand vervaardigd en gesneden. Deze afwijking is in de meeste gevallen niet meer dan -0.5 centimeter maar kan maximaal -2 centimeter bedragen.

  1. Betaling en eigendomsvoorbehoud
    Boonstra Bedden blijft eigenaar van de aankoop totdat het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele rente en incassokosten is voldaan.
    4.1: Koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.

4.2: Het is koper evenmin toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper overgegaan.

4.3. Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.

4.4. Verkoper is bevoegd om de reeds geleverde goederen bij koper weg te halen als deze niet betaald. Koper heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van de aanbetaling.

4.5 Bij het uitblijven van de betalingsverplichting wordt deze 14 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaldatum overgedragen een derde partij. Deze voert  voor Boonstra Bedden de incassoprocedure. Eventuele bijkomende kosten bij een betaling na overdracht komen voor rekening van de kopende partij.

4.6. Indien een klant in bewindvoering verkeerd en/of om een andere reden niet zelf over de betaalrekening kan beschikken loopt de communicatie tussen Boonstra Bedden en de persoon en/of instantie die verantwoordelijk is voor de betalingen. Boonstra Bedden behoudt zich bij deze situaties het recht voor de overeenkomst ten alle tijden te zonder verdere opgaaf van reden te ontbinden

  1. Leveringsvoorwaarden

5.1 Levering goederen: Indien de consument een nieuw bed, boxspring en/of matras  op maat (of/en in kleur naar keuze) besteld heeft is de levertijd 5 tot 8 kalenderweken. Boonstra Bedden stelt alles in het werk om dit voor elkaar te krijgen. Deze termijn gaat in op de eerst volgende maandag vanaf het aankoopmoment. Indien er sprake is van overmacht zal de consument daar uiterlijk voor het einde van de maximale termijn van op hoogte gesteld worden. Indien deze goederen in een onwaarschijnlijk geval niet binnen de gestelde termijn geleverd worden heeft Boonstra Bedden nog vijf kalenderweken extra tijd om het alsnog geregeld te krijgen. Indien dat niet lukt heeft de consument het recht om de aankoop ongedaan te maken en krijgt deze de (aan)betaling retour.

5.2 De levering van alle andere artikelen zal binnen 7 dagen plaatsvinden tenzij anders overeengekomen.

5.3 De wijze van aflevering: Boonstra Bedden zal de goederen op de begane grond bij het betreffende pand zo dicht mogelijk bij de voordeur bezorgen. De consument is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar binnen en het opmeten en inschatten van de praktische mogelijkheden (denk hierbij onder andere aan het opmeten van deuropeningen, trapgangen, plafondhoogten, obstakels, en andere objecten die de doorgang van het product beïnvloeden, de klant dient zichzelf de vraag te stellen: Past het artikel daar wel doorheen enzovoort) Boonstra bedden kan daar niet voor verantwoordelijk gesteld worden mocht blijken dat dit bij aflevering niet past.

Het is aan de bezorger zelf om in te schatten of deze de klant kan helpen om het artikel samen binnen te bezorgen en monteren.

5.4 Indien de consument in een flat of appartementencomplex woont zal het artikel bij de hoofdingang buiten op de begane grond geplaatst worden. Indien er geen hoofdingang is zal het zo dicht mogelijk bij de eerst volgende ingang of daarbij behorende trap geplaatst worden.

5.5 Bij aflevering wordt de klant in de gelegenheid gesteld om het geleverde product te controleren op beschadigingen en/of ondeugdelijkheid, bij aflevering wordt daar een handtekening voor gevraagd. Als de klant eenmaal getekend heeft voor goed ontvangst dan kan deze later geen beroep meer doen op beschadigingen, dit geld ook voor interne beschadigingen als bijvoorbeeld breuken in de constructie die veroorzaakt kunnen zijn door onzorgvuldig handelen (vallen, stoten en dergelijke).

4.6 Boonstra Bedden zal met de klant communiceren op welke dag de levering het best uitkomt. Klant dient die bewuste dag tussen 09:00 en  21:00 aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen en/of iemand te regelen die dat in hun plaats  doet.

4.6.1 Indien onze transporteur op de bewuste dag van levering niemand aantreft zullen de kosten voor iedere extra poging aan de klant doorberekend worden. Deze bedragen € 42.35,- inclusief BTW per keer.